1. Izolování vlhkého zdiva-metoda podřezání lanovou pilou

Tato metoda izolace-sanace vlhkého zdiva se výborně aplikuje na jakémkoliv druhu zdiva, výhodou je to, že se nemusí rozlišovat jeho skladba (cihla, kámen, beton, nebo jejich kombinace). Jako řezací nástroj se používá diamantové lano.

Princip metody je takový, že nekonečná smyčka vodou chlazeného diamantového lana spojená s hnacím agregátem, probíhá skrz stěnu na obou dvou stranách a je pomocí kladek je vedena přesně dle potřeby řezu. Do spáry po řezu se ihned zasouvá speciální 2 mm PE folie s přesahem cca 15 cm na každou stranu zdiva, následně se do spáry zatloukají určené pevnostní klíny a tím se staticky zajistí neporušení zdiva. V konečné fázi se provede injektáž spáry cementovou směsí, která uzavře zbytek spáry.  Okolí řezu stačí již jen zednicky upravit klasickou metodou. Činnost je nejlépe provádět v rámci rekonstrukce domu včetně podlah.

Základním předpokladem pro provedení prací je předem zhotovený statický posudek, zhotovený osobou odborně způsobilou(statikem).

Další předpoklad pro realizaci je možnost připojení na el.proud 400V, 32A a připojení na tlakovou vodu(vodovodní řád nebo studna s přípojkou na hadici).