Jádrové vrtání

Provádíme diamantovou technikou od průměru 8 mm do 500 mm v betonových, železobetonových konstrukcích, kameni, smíšeného zdiva a ostatních stavebních materiálech.

Vrtání lze provádět do podlahy, stěny nebo stropu pod libovolným úhlem.

Použití

  • Prostupy pro trubky, kabely a technologie
  • Perforační vrtání pro větší prostupy
  • Jádrové vrty jsou chlazeny vodou kterou je možno odsávat, také nedochází k žádným vibracím
  • Kotvení pomocí podtlakové vývěvy, bez narušení konstrukce (hladké povrchy)
  • Jádrové vrtání se také používá zejména při kotvení, kde je potřeba dosáhnout přesnosti vrtu

Ceny

Ceny se stanovují dle velikosti zakázky, technologické náročnosti a množství ocelových výztuží. Po shlédnutí zakázky technikem, vypracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Příplatky

Dle stylu vrtání:

  • vodorovné a šikmé nad 2 m ... 10%
  • do stropu ... 25%

Více práce, přípravné práce a prostoje nezaviněné zhotovitelem jsou účtovány částkou 350,- Kč za 1 hodinu na jednoho pracovníka.